Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot ovat voimassa 5.12.2020 alkaen

Yleistä

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä Käyttöehdot) sovelletaan Studego Oy:n, Y-tunnus 3126212-6 (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamien verkkokurssi- ja oppimisalustan sekä verkkokauppapalvelujen (jäljempänä Palvelu) käyttöön. Avaamalla Palveluntarjoajan Palvelun ja/tai rekisteröitymällä Palveluun kouluttajaksi (jäljempänä Kouluttaja) tai käyttäjäksi (jäljempänä Käyttäjä) yksityinen henkilö, yritys tai yhteisö sitoutuu noudattamaan näitä Palvelun käyttöehtoja. Käyttöehdoissa Asiakkaalla tarkoitetaan sekä Kouluttajaa että Käyttäjää.

Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja tai haluat päättää Käyttöehtojen muodostaman sopimuksen, lopeta välittömästi Palvelun käyttö äläkä jaa mitään sisältöä tai tietojasi Palvelussa. Palvelu on tarkoitettu toimimaan Kouluttajan liiketoiminnassa eri muotoisten koulutusten tuottamiseen Käyttäjille. Käyttääksesi Palveluita sinun on oltava vähintään 15-vuotias. Alle 15-vuotiaat voivat hyödyntää Palveluitamme ainoastaan huoltajansa valvonnassa ja näiden hyväksynnällä sekä Käyttöehtojen mukaisesti.

Mikäli yksittäisen Palvelun käytön ikäraja on palvelukohtaisten erityisten ehtojen mukaan eri kuin tässä kohdassa määritetty ikäraja, sovelletaan Palvelun erityisten ehtojen mukaista ikärajaa. Mikäli henkilö avaa tai rekisteröityy Palveluun yrityksen tai yhteisön nimissä, hän vakuuttaa, että hänellä on oikeus sitoa yritys tai yhteisö näihin Käyttöehtoihin. Mikäli Palveluntarjoajan hyväksymä Palvelun jälleenmyyjä avaa Palvelun asiakkaansa lukuun, sitovat nämä Käyttöehdot suoraan kyseistä jälleenmyyjän asiakasta ja häntä pidetään Asiakkaana.

Rekisteröityminen Palveluun

Palvelun täysimääräinen käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Palveluun rekisteröidytään www.studego.com-sivustolla. Rekisteröityessään Asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin. Käyttöehdot sitovat myös sellaista Käyttäjää, joka ei ole vielä rekisteröitynyt Palveluun. Osa Palvelun käytöstä saattaa olla mahdollista ilman rekisteröitymistä. Mikäli Kouluttaja rekisteröityy palveluun, Palveluntarjoaja avaa rekisteröinnin jälkeen Kouluttajalle tunnukset verkkokauppaan (jäljempänä Verkkokauppa) sekä pääsyn Palveluun. Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus poistaa Verkkokauppa sekä keskeyttää Palvelu välittömästi Kouluttajalta tai Käyttäjältä, joka on antanut vääriä tai puutteellisia tietoja. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkastaa Kouluttajan tai Käyttäjän luottotiedot ennen Palvelun avaamista tai kesken Palvelun käytön.

Asiakkaan tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä Käyttäjätiedot), joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja joiden avulla Palvelua voidaan käyttää. Palveluntarjoaja voi tarjota Palvelusta eri versioita eri Asiakkaille. Palveluntarjoaja voi tuoda milloin tahansa uusia hinnoittelu- ja palvelumalleja Asiakkaille. Lisäksi Palveluntarjoaja voi räätälöidä Asiakkaille yleisistä palvelumalleista poikkeavia Palveluita erillisten sopimusten avulla. Kouluttaja voi säilyttää, julkaista ja myydä Palvelussa verkkokursseja, webinaareja ja yksityis- sekä ryhmäkoulutuksia (jäljempänä Koulutus) Käyttäjille. Rekisteröityessään Palveluun Asiakas liittyy Palveluntarjoajan ylläpitämään asiakasrekisteriin sekä hyväksyy kulloinkin voimassa olevan Rekisteriselosteen, joka löytyy Studegon verkkosivuilta.

Käyttäjätunnukset

Käyttäjätunnukset on tarkoitettu Palvelussa vain yhden Käyttäjän käytettäviksi. Kouluttajan käyttäjätunnuksia voi käyttää useampi Kouluttajan valtuuttama henkilö sillä ehdolla, että Kouluttajan laskutusyhteyshenkilö vastaa Palvelussa kaikesta Kouluttajan lukuun tehdyistä toiminnoista. Asiakkaiden oikeuksia voidaan rajoittaa Palvelussa tiettyihin toimintoihin. Lisäksi käyttöoikeuksiin voi tulla myöhemmin muutoksia ja rajoituksia Palvelussa.

Asiakas vastaa käyttäjätunnusten ja salasanojen turvallisuudesta sekä siitä, ettei tiedot päädy kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneista Palvelun käytöstä sekä mahdollisten väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja korjauskustannuksista ja muista vahingoista. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Palveluntarjoajalle, mikäli hän epäilee käyttäjätunnuksensa tai salasanansa joutuneen kolmannen osapuolen tietoon sekä epäilemästään väärinkäytöksestä. Asiakas on Palveluntarjoajan pyynnöstä velvollinen vaihtamaan Palvelun käyttämiseksi vaadittavan salasanan, jos se on tarpeen Palveluun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi.

Hinnoittelu

Palvelua koskevat hinnat on esitetty ja laskutetaan euroissa. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Käyttäjälle Palvelun hinta muodostuu ostettujen Koulutusten hinnoittelun kautta. Käyttäjä näkee Palvelussa Ostoskorissa Koulutuksen hinnan ennen Koulutuksen ostamista. Kouluttaja määrittelee Koulutuksen hinnan Käyttäjälle. Lisäksi Palveluntarjoaja saattaa tarjota jotain lisäpalvelua Käyttäjälle Palvelussaan.

Palveluntarjoaja toimittaa Käyttäjälle tilausvahvistuksen sähköpostiin, josta näkyy tilatut Koulutukset tai muut lisäpalvelut, laskun loppusumma sekä verojen osuus. Palvelussa olevan käyttäjätilin kautta voit tarkastaa tilauksen sisällön ja tilan. Mikäli Käyttäjä ostaa sellaisen Koulutuksen, mikä on riippuvainen osallistujamäärästä ja Koulutus peruuntuu sen vuoksi, ettei osallistujamäärä täyty, Palveluntarjoaja hyvittää jo veloitetun maksun Käyttäjälle. Palveluntarjoaja ei vastaa Koulutusten sisällöstä eikä niiden laadusta, joten se ei ole velvollinen palauttamaan maksuja Koulutuksen laadun perusteella. Koulutusten laatuun liittyvät reklamaatiot tulee tehdä suoraan Kouluttajalle, jonka vastuulla sisältö on. Kouluttaja vastaa täysimääräisesti itse Kouluttajan aineistoon liittyvistä reklamaatioista.

Voimassa olevat hinnastot (jäljempänä Hinnasto) Kouluttajille löytyvät Hinnoittelu-sivulta studego.com-verkkopalvelusta. Kouluttaja voi ostaa koulutuksia ja muita palveluita Palvelussa Käyttäjän tavoin. Kouluttajalle perustetaan Verkkokauppa ja Koulutusten myynnissä Palveluntarjoaja veloittaa automaattisesti kulloinkin Hinnaston mukaisesti Kouluttajaa myytyjen Koulutusten perusteella. Minimiveloitus Kouluttajalta on kuitenkin aina vähintään 3 € (sis. alv) /myyty Koulutus. Lisäksi Palveluntarjoaja voi myydä lisäpalveluja esimerkiksi Koulutusten näkyvyyteen liittyen Kouluttajalle.

Palveluntarjoaja voi muuttaa Hinnastoaan milloin tahansa ilmoittamalla siitä Hinnoittelu-sivullaan. Lisäksi Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan Hinnaston muutoksista myös Palveluun rekisteröityneille Kouluttajille vähintään kaksi viikkoa ennen Hinnaston muutosten voimaanastumista. Ilmoitus muutoksista voi tapahtua sähköpostiosoitteeseen tai Palvelun sisäisiä ilmoituksia hyödyntämällä. Kouluttajalla on oikeus irtisanoa Palvelu päättymään ennen uuden Hinnaston voimaanastumista. Kouluttajan tulee tehdä muutokseen omiin tietoihin Palvelussa välittömästi, mikäli hänen laskutustietoihinsa tulee muutoksia. Palvelussa ostokset veloitetaan Asiakkaan Ostoskorissa antamien tietojen perusteella. Asiakkaan tulee huolehtia, että hänen maksutietonsa ovat ajan tasalla.

Voimaantulo ja irtisanominen

Käyttöehdot ovat voimassa niin kauan kuin Asiakas käyttää Palvelua. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa ja/tai piilottaa Palvelusta Koulutukset , jotka ovat olleet myynnissä yli kuusi kuukautta ilman, että Käyttäjät ovat ostaneet kyseistä Koulutusta. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Kouluttajan Verkkokauppa, mikäli Koulutusten myyntiä ei ole tapahtunut viimeisen kuuden kuukauden aikana. Asiakkaan Käyttäjätiedot poistetaan Palvelusta automaattisesti kolmen vuoden kuluttua viimeisestä kirjautumisesta. Voimassa oleva lainsäädäntö voi velvoittaa Palveluntarjoajaa säilyttämään Käyttäjätietoja pidempään kuin kolme vuotta. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja.

Asiakas voi lopettaa Palvelun käytön milloin tahansa irtisanomalla Palvelun Oman tilin kautta. Palveluntarjoajalla on oikeus evätä tai peruuttaa Asiakkaan ostama Koulutus tai lisäpalvelu, mikäli veloitus Asiakkaan antamalta maksukortilta ei onnistu. Palveluntarjoajalla on myös oikeus keskeyttää Asiakkaalta Palvelun käyttö päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas rikkoo Käyttöehtoja. Asiakas on velvollinen seuraamaan Palveluun liittyviä tiedotuksia ja toimimaan niiden mukaisesti.

Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet mukaan lukien myös tekijänoikeudet Palveluun, Palveluun liittyvään aineistoon (pois lukien Kouluttajan aineisto) sekä siihen mahdollisesti tehtyihin muutoksiin kuuluvat Palveluntarjoajalle. Kouluttajan aineistolla tarkoitetaan Kouluttajan Palveluun siirtämää tai muuten Palveluntarjoajalle luovuttamaa tietoa tai aineistoa. Kouluttajan aineiston immateriaalioikeudet kuuluvat Kouluttajalle.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Kouluttajan aineistoa sekä kaikkea Asiakkaiden Palveluun, Palvelun kautta tai sitä varten toimittamaa informaatiota ja materiaalia Palvelun sekä Asiakkaan tilaamien palvelujen tuottamiseen sekä Palvelun ja lisäpalvelujen tekniseen tukeen. Mikäli Asiakas on toimittanut Kouluttajan aineistoa Palveluntarjoajalle Palveluun sisällytettäväksi, on Palveluntarjoajalla oikeus sisällyttää Kouluttajan aineisto Verkkokauppaan. Käyttöoikeus sisältää myös kopiointioikeuden ja muutosoikeuden siltä osin kuin se on tarpeen Palvelun ja/tai lisäpalvelujen tuottamista tai näiden teknistä tukea varten tai Kouluttajan aineiston sisällyttämiseksi Verkkokauppaan.

Mikäli Asiakas on tilannut Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneilta palveluja, on Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneilla oikeus käyttää ja Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa yhteistyökumppaneilleen Asiakkaan aineistoa sekä kaikkea Asiakkaan Palveluun, Palvelun kautta tai sitä varten toimittamaa informaatiota ja materiaalia siltä osin kuin tämä on tarpeen yhteistyökumppanin palvelujen tuottamista sekä tällaisten palvelujen teknistä tukea varten. Palvelu on tarkoitettu Asiakkaan omaan käyttöön.

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien tahojen omistamille tai ylläpitämille sivuille. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten sivujen sisällöstä, niissä tarjotuista palveluista tai tuotteista. Asiakkaan on huomioitava, että Palveluun sisältyviin yksittäisiin sovelluksiin tai muuhun aineistoon saattaa liittyä näiden sovellusten ja aineiston yhteydessä esitettyjä lisäehtoja.

Palvelun tarjoaminen ja käyttäminen

Palveluntarjoaja sitoutuu tarjoamaan Palvelun ammattimaisesti. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun kuitenkin sellaisena kuin se on, eikä anna takuuta Palvelun tai Verkkokaupan keskeytymättömyydestä tai siitä, että se olisi aina käytettävissä tai täysin turvallinen tai virheetön. Palveluntarjoaja ei myöskään takaa, että Palvelu vastaa Asiakkaan tarpeita tai että kaikki virheet Palvelussa korjattaisiin. Palveluntarjoajalla on oikeus vapaasti muuttaa Palvelua, sen saatavuutta sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus halutessaan lopettaa Palvelun tarjoaminen.

Mahdollisista Palveluun liittyvistä merkittävistä muutoksista pyritään ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen studego.com-verkkosivustolla, sähköpostitse tai muutoin. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää kolmansia osapuolia Palvelun tuottamiseen. Palvelun mahdollisten vikatilanteiden korjaus aloitetaan mahdollisimman nopeasti normaalin työajan puitteissa. Palveluntarjoaja antaa teknistä tukea mahdollisuuksien mukaan Asiakkailleen. Tekninen tuki toimii puhelimitse, sähköpostin välityksellä tai Palvelun kautta.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu, jos se on tarpeellista Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka toimialan järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä joko Palvelussa tai muutoin. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle keskeytyksistä mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä kustannuksia. Asiakas voi pyytää Palveluntarjoajaa keskeyttämään Palvelun ja sulkemaan Verkkokaupan.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Verkkokauppa ja Palvelussa oleva Kouluttajan aineisto, mikäli Palvelu on irtisanottu tai Verkkokauppa on suljettu. Palveluntarjoajalla on kuitenkin tämän jälkeenkin oikeus säilyttää Kouluttajan aineisto palvelimillaan tai se voi halutessaan tuhota Kouluttajan aineiston. Asiakas ei saa käyttää Palvelua tietoverkon välityksellä suoritettavaan suoramarkkinointiin ilman vastaanottajien lupaa. Asiakas ei myöskään saa ylläpitää viruksia, matoja tai haittaohjelmia Palvelussa. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Asiakkaan pääsy Palveluun, jos Palveluntarjoaja toteaa Asiakkaan väärinkäyttävän Palvelua tai kuormittavan Palvelua poikkeuksellisella tavalla tai käyttävän Palvelua muuhun kuin lailliseen liiketoimintaan. Jos Asiakkaan liikennekapasiteetti ylittää merkittävästi keskimääräisen käytön, on Palveluntarjoajalla oikeus rajoittaa Palvelun liikennemäärää, kunnes liikennöintiongelma on ratkaistu.

Palveluntarjoaja ei vastaa Kouluttajan aineistosta, sen laillisuudesta tai hyvien tapojen mukaisesta toiminnasta. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus poistaa tai tuhota Kouluttajan aineisto Palvelusta ja estää Asiakkaan pääsy Palveluun kokonaan, mikäli Palveluntarjoaja huomaa, että Kouluttajan aineisto sisältää epäasiallista sisältöä. Epäasiallisena sisältönä pidetään pornografista tai häiritsevää seksuaalista sisältöä, haitallista, vaarallista, vihamielistä, väkivaltaista uhkailevaa tai järkyttävää sisältöä. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tai tuhota mikä tahansa aineisto tai Asiakas Palvelusta, mikäli Palvelun sisällä johdetaan harhaan, huijataan, esiinnytään väärällä identiteetillä, loukataan tekijänoikeuksia tai tietosuojaa.

Verkkokaupan sisältö ja kaupankäynti

Palveluntarjoaja ei ole Verkkokaupassa tapahtuvan kaupankäynnin osapuoli, vaan ainoastaan tarjoaa Palvelun Asiakkaille. Palveluntarjoaja ei vastaa Verkkokaupassa tarjottavien tai sen kautta saavutettavien tuotteiden tai palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista. Kouluttaja vastaa kaikesta Verkkokaupan kautta tapahtuvasta liiketoiminnasta ja sillä on oikeus käyttää Verkkokauppaa ainoastaan lailliseen liiketoimintaan.

Kouluttaja vastaa Verkkokaupan sisällöstä ja siitä, että Verkkokaupassa julkaistu aineisto tai materiaali ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, yksityisyyttä tai muita oikeuksia, tai lakia, viranomaismääräyksiä tai hyvää tapaa. Asiakas vastaa siitä, että Käyttäjä ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla oikeudella suojattua aineistoa ilman oikeudenhaltijan lupaa. Palveluntarjoaja ei tarkasta Palveluun toimitettua aineistoa tai materiaalia, mutta sillä on oikeus estää tai poistaa Palvelusta aineisto tai materiaali, joka loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, yksityisyyttä tai muita oikeuksia, lakia, viranomaismääräyksiä tai hyvää tapaa. Kouluttaja tallentaa aineiston ja materiaalin Palveluntarjoajan Palveluun omalla vastuullaan.

Tietosuojaehdot

Osapuolet sitoutuvat omalta osaltaan noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Kouluttaja vastaa Kouluttajan aineistoon sisältyvistä sekä Verkkokaupan kautta tietoonsa saamistaan henkilötiedoista ja kaikista niiden käsittelyyn liittyvistä velvoitteista lainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä.

Asiakkaan yksityisyyden sekä henkilötietojen suojaan sovelletaan Palvelun yhteydessä esillä olevaa Palveluntarjoajan Rekisteriselostetta.

Vastuut ja vastuunrajoitukset

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei vastaa Kouluttajan tai Käyttäjän käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta tai yhteensopivuudesta Palveluun. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien Asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettävien tietojen tai muun aineiston tai Palvelun oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai luotettavuudesta eikä Palvelussa tarjottavien tai sen kautta saavutettavien tuotteiden tai palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille käyttäjille. Kouluttaja vastaa siitä, että Käyttäjät eivät Palvelua käyttäessään loukkaa muiden käyttäjien, Palveluntarjoajan tai kolmansien oikeuksia. Kouluttaja vastaa itse omien sekä Käyttäjien tietokoneiden, tietojärjestelmien tai muiden vastaavien atk-laitteden suojauksesta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- tms. kustannuksista. Asiakas on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun ja järjestelmän toimivuuteen puutteita ja että nykyiset tietojärjestelmät saattavat aiheuttaa tietoturvariskejä. Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle ja muille tahoille kaikista vahingoista, joita aiheutuu näiden käyttöehtojen vastaisesta tai lainvastaisesta toiminnasta.

Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja. Palveluntarjoaja informoi Käyttöehtojen muutoksesta ja muutosten voimaantulosta Palvelun välityksellä tai sähköpostitse. Muutetut käyttöehdot pätevät voimaantulopäivämäärän jälkeiseen Palvelun käyttöön. Mikäli Kouluttaja tai Käyttäjä jatkaa Palvelun käyttöä, heidän katsotaan hyväksyneen muutetut käyttöehdot. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Palvelu, ellei hän hyväksy muutettuja Käyttöehtoja.

Muut ehdot

Mikäli näiden Käyttöehtojen jokin kohta katsotaan laittomaksi tai pätemättömäksi sovellettavan lainsäädännön perusteella, tämä ei vaikuta muiden Käyttöehtojen kohtien pätevyyteen vaan pätemätön kohta korvataan pätevällä ehdolla, joka mahdollisuuksien mukaan toteuttaa alkuperäisen Käyttöehtojen kohdan tarkoituksen ja kaupallisen päämäärän.

Näiden Käyttöehtojen lisäksi Palveluun voidaan soveltaa mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja. Mikäli näiden Käyttöehtojen ja palvelukohtaisten erityisehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan ensisijaisesti palvelukohtaisia erityisehtoja.

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Näihin Käyttöehtoihin ja niihin liittyvää sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia ja niistä johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti. Mikäli sopimukseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.